Topsikkerhed med sikkerhedsskilte

Der findes efterhånden sikkerhedskilte alle vegne. Jeg synes personligt at man på en arbejdsplads aldrig kan være forsigtig nok. Især hvis man arbejder med farlige ting såsom giftige stoffer. Ligeså vigtigt er det med skiltning af flugtveje og lignende. Man skal kunne føle sig sikker på sin arbejdsplads da man tilbringer rigtig meget af sin tid der. På mit arbejde benytter sikkerhedsskilte fra firmaet Eck-Brady, og har gjort det i mange år.

Fælde træer skal foretages fornuftigt samt opmærksomhed på sikkerhed ved trætopkapning konstant håndhæves.

Igennem perioden i  det tidlige forår og hen over sommeren er det hensigtsmæssigt at lave træfældning og desuden at få kappet toppen af træerne. Formålet med at fælde træer er typisk at træet er i fare for at vælte, de dræber andre planter ved at skygge for meget samt de skygger for grundejerens udsigt. Når træer skal fældes er der noget som man skal have øje for. Er træet i nærheden af elmaster eller huse bør det overvejes at benytte et spil som kan trække træet. Hvis det er et træ der er væltet, der er sammenkoblet til nogle andre træer vil det være svært at bestemme retningen træet vil vælte til.

En række træer kan fældes uden større hjælpemidler, dog findes der flere eksempler hvor det vil være hensigtsmæssigt at få en faguddannet til at foretage afkapning plus få lavet fældning af større træer eller de træer hvor det er svært at komme til at få tilgang til træfældning plus trækapningen. I disse situationer er det klart en anbefaling at bruge en lift og alternativt af professionelle klatrere med klatretove til at lave opgaven. Ved almindelig træfældning er det vigtigt at indlede med at lave en forhugning som indbefatter at en kile hugges som styrer i hvilken retning træet vil falde ved fældning

Bagefter fældningen af et træ er foretaget er det ofte smart at få foretaget rod fræsning for at undgå at træet laver nye skud. Når en rodfræsning foretages bevirker det at rødder fjernes permanent, således at flere fældninger af træet ikke er tiltrængt. For at rodfræse kan en stubfræser bruges, som helt simpelt får fræset en stub helt væk.

Grafiker uddannelse med mange muligheder

Hvis man tager uddannelsen til grafiker har man rigtig mange muligheder bagefter. Det vigtigste er, at man er kreativ og har en sans for visuelle udtryk. Man kan bl.a. både arbejde som grafiker på aviser, forlag eller reklamebureauer. Min søster er rigtig god til at tegne og har længe gerne ville være grafiker og jeg tror også det ville være lige noget for hende. Her kan man læse mere om hvad en grafiker skal lave: http://knudtzon.dk/grafisk-service/desktop-publishing-support/